ผู้สนับสนุน

รายชื่อผู้สนับสนุนช่วยเหลือเหตุอุทกภัยในปี2553

1) บริษัท สีเบเยอร์ จำกัด

2)โรงพยาบาลราษบูฎร์บูรณะ

3) บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด

4) บริษัท TAK จำกัด

5) บริษัท ถาวรมีดบล็อก จำกัด

6) หจก. ซี.เอ พลาสติคไทย จำกัด

7) บริษัท TNK จำกัด

8) โรงงาน โชคทวีพลาสติค

9) พนักงาน บริษัทไทยนำ จำกัด

10) พนักงาน บริษัท นารายณ์แพค จำกัด

11) พนักงาน บริษัท เฟริสท์แพค จำกัด

12) พนักงาน บริษัท ยูนิตี้ไทย จำกัด

13) พนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด และสหกรณ์กลุ่มออมทรัพย์

14) พนักงาน บริษัท ซากูระอินดรัสเดรียน จำกัด

15) ร้านเจ๊โง๊ว

16) ร้าน เฮง เฮง ซอย หมอศรี

17) ร้าน นายให้เรา

18) พี่น้อง ชุมชน ไทยนาน อ้อมน้อย

19) พี่น้องหมู่บ้าน , แม่ค้า พ่อค้า วิเศษสุขนคร ประชาอุทิศ ซอย79

20) กลุ่มนักกีฬา ตะกร้อ วิเศษสุขนคร ประชาอุทิศ ซอย79
 
You are here  : Home