คุณ มานิตย์ ใจงาม ต. สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่( รับทราบจากรายการ ข่าว ช่อง7 16/6/54)

16

16-2

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 คุณ มานิตย์ ใจงาม ต. สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่( รับทราบจากรายการ ข่าว ช่อง7 16/6/54)