คุณ บุปผา นาครักษา ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทสงคราม โดยมี ใต้21-86เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบให้ถึง ณ.ที่พัก (รับทราบจากรายการข่าว ช่อง3 16/6/54)

17

17-2

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 คุณ บุปผา นาครักษา ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทสงคราม โดยมี ใต้21-86เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบให้ถึง ณ.ที่พัก (รับทราบจากรายการข่าว ช่อง3 16/6/54)