คุณ ฉิ่ง เรียนประยูร ซึ่งมีบุตรชายเป็นตัวแทนรับมอบ โดยมีใต้21-20เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย (ทราบข่าวจากรายการข่าวช่อง3 10/8/54)

19

19-2

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 คุณ ฉิ่ง เรียนประยูร ซึ่งมีบุตรชายเป็นตัวแทนรับมอบ โดยมีใต้21-20เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย (ทราบข่าวจากรายการข่าวช่อง3 10/8/54)