มอบให้แก่ คุณ ประสาน ถึกกวย ที่อยู่ อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีน้องชายมารับมอบแทนและใต้21-12เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย

22

22-2

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 มอบให้แก่ คุณ ประสาน ถึกกวย ที่อยู่ อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีน้องชายมารับมอบแทนและใต้21-12เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย