มอบแก่ อบต.พลงตาเอี่ยม ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ทางหน่วยได้จัดส่งรถเข็นผู้พิการให้แล้วจำนวน 2 คัน เป็นที่เรียบร้อบ

23

23-2

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 มอบแก่ อบต.พลงตาเอี่ยม ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ทางหน่วยได้จัดส่งรถเข็นผู้พิการให้แล้วจำนวน 2 คัน เป็นที่เรียบร้อบ