มอบให้แด่ นาง วรรณี วามวาณิชย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีโดยมี ใต้ 21-34 เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย

33

33-2

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 มอบให้แด่ นาง วรรณี วามวาณิชย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีโดยมี ใต้ 21-34 เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย