มอบให้แก่ นาย ประหยัด บรรจง เขต หลักสี่ กทม.โดยมี ใต้ 21-03 เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย

34

34-2

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 มอบให้แก่ นาย ประหยัด บรรจง เขต หลักสี่ กทม.โดยมี ใต้ 21-03 เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย