มอบให้แก่ นาย พยอม บุญฉิม ถนน พุทธมณฑลสาย2 บางแค กทม. โดยมีภรรยา เป็นตัวแทนรับมอบ ใต้21-46 เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบให้เป็นที่เรียบร้อย 18/8/54

36

36-2

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 มอบให้แก่ นาย พยอม บุญฉิม ถนน พุทธมณฑลสาย2 บางแค กทม. โดยมีภรรยา เป็นตัวแทนรับมอบ ใต้21-46 เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบให้เป็นที่เรียบร้อย 18/8/54