มอบให้แก่ นาย วิจิตร แซ่อุ่ย เขต จอมทอง กทม.โดยมี ใต้21-12 และ ใต้21-31 เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย

37

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 มอบให้แก่ นาย วิจิตร แซ่อุ่ย เขต จอมทอง กทม.โดยมี ใต้21-12 และ ใต้21-31 เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย