มอบรถเข็น ให้กับคุณ อภินันท์ บุญจูง ซึ่งขอให้กับบิดา ซอย ชุมชนเปรมฤทัยต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นที่เรียบร้อย

39

39-2

39-3

39-4

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 มอบรถเข็น ให้กับคุณ อภินันท์ บุญจูง ซึ่งขอให้กับบิดา ซอย ชุมชนเปรมฤทัยต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นที่เรียบร้อย