วันนี้ ใต้21-12,ใต้21-36,ใต้21-170 เป็นตัวเเทนของหน่วยฯส่งมอบรถวีลแชร่่์ให้กับ นาง อ่วย เเซ่เหลียง อายุ79ปี ซึ่งป่วยไม่สามารถเดินได้ โดยได้รับการประสานมาจาก เฮีย หนวด (ใต้30-01)ซึ่งทางหน่วยฯได้ส่งมอบให้ไว้เป็นที่เรียบร้อย.. 18/12/56

วันนี้ ใต้21-12,ใต้21-36,ใต้21-170 เป็นตัวเเทนของหน่วยฯส่งมอบรถวีลแชร่่์ให้กับ นาง อ่วย เเซ่เหลียง อายุ79ปี ซึ่งป่วยไม่สามารถเดินได้ โดยได้รับการประสานมาจาก เฮีย หนวด (ใต้30-01)ซึ่งทางหน่วยฯได้ส่งมอบให้ไว้เป็นที่เรียบร้อย.. 18/12/56

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 วันนี้ ใต้21-12,ใต้21-36,ใต้21-170 เป็นตัวเเทนของหน่วยฯส่งมอบรถวีลแชร่่์ให้กับ นาง อ่วย เเซ่เหลียง อายุ79ปี ซึ่งป่วยไม่สามารถเดินได้ โดยได้รับการประสานมาจาก เฮีย หนวด (ใต้30-01)ซึ่งทางหน่วยฯได้ส่งมอบให้ไว้เป็นที่เรียบร้อย.. 18/12/56