วันที่ 1 ก.ค.56 ใต้21-170 เป็นตัวแทนของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21-00 นำรถเข็น(วีลแชร์)ส่งมอบให้กับ คุณ นรินทร เกศวุติ อายุ37ปี ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ รพ.พระมงกุฏเกล้า สาเหตุป่วยเป็นมะเม็งปากมดลูกลุกลามไปที่กระดูก จึงทำให้ไม่สามาถรเดินได้ โดยมี คุณ

40

40-2

40-3

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 วันที่ 1 ก.ค.56 ใต้21-170 เป็นตัวแทนของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21-00 นำรถเข็น(วีลแชร์)ส่งมอบให้กับ คุณ นรินทร เกศวุติ อายุ37ปี ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ รพ.พระมงกุฏเกล้า สาเหตุป่วยเป็นมะเม็งปากมดลูกลุกลามไปที่กระดูก จึงทำให้ไม่สามาถรเดินได้ โดยมี คุณ