มอบรถเข็นวีลเเชร์ให้กับ คุณป้า หงส์ทอง นามสกุล พ่อค้าช้าง อายุ59ปี

วันนี้ สมาชิกหน่วยบรรเทาสาธารณภัยใต้21-00 ได้ส่งมอบรถเข็นวีลเเชร์ให้กับ คุณป้า หงส์ทอง นามสกุล พ่อค้าช้าง อายุ59ปี ซึ่งป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งมีทางญาติเดินทางมาขอรับด้วยตัวเอง โดยมี ใต้21-170พร้อมกับใต้21-171เวรประจำการหน่วยฯเป็นผู้ส่งมอบให้ไว้เป็นที่เรียบร้อย

46

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 มอบรถเข็นวีลเเชร์ให้กับ คุณป้า หงส์ทอง นามสกุล พ่อค้าช้าง อายุ59ปี