มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับคุณยาย เซี่ยมใหม่ แซ่เตียว อายุ75ปี

"โครงการหนึ่งรถเข็นหนึ่งกำลังใจฯ"

วันนี้หน่วยบรรเทาฯใต้21-00ได้รับการประสานจากศูนย์วิทยุกู้ชีพบูรณะเพื่อขอสนับสนุนรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้ป่วย

โดยทางสมาชิกหน่วยฯได้เดินทางไปยังบ้านของผู้ป่วยภายในซอย.สุขสวัสดิ์ซอย.2 เพื่อส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับคุณยาย เซี่ยมใหม่ แซ่เตียว อายุ75ปี ป่วยเป็นอัมพาฒโดยมีลูกสาวและญาติเป็นผู้รับมอบไว้เป็นที่เรียบร้อย 20/9/57

1

2

3

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับคุณยาย เซี่ยมใหม่ แซ่เตียว อายุ75ปี