ส่งมอบให้กับคุณอำพันธ์ บุญคร

โครงการหนึ่งรถเข็นหนึ่งกำลังใจฯ:

สมาชิกหน่วยบรรเทาฯใต้21-00ได้รับการประสานจาก เฮียหนวด(ใต้30-01)เพื่อขอรับรถเข็นผู้พิการเพื่อส่งมอบให้กับคุณอำพันธ์ บุญคร อายุ51ปี

ซึ่งป่วยเป็นอัมพาฒนอนรักษาตัวอยู่ที่รพ.เลิศสิน สมาชิกหน่วยบรรเทาใ้ต้21-00ได้ส่งมอบให้ไว้เป็นที่เรียบร้อย..

1435553273365

1435553269239

1435553266076

1435553263274

1435553257012

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 ส่งมอบให้กับคุณอำพันธ์ บุญคร