หนังสือขอบคุณมอบอุปกรณ์ผู้พิการ

05

 
You are here  : Home หนึ่งรถเข็น หนึ่งกำลังใจ แด่ผู้พิการและทุพพลภาพ โดยความร่วมมือระหว่าง หน่วยบรเทาสาธารณภัย ใต้ 21-00 และ เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หนังสือขอบคุณมอบอุปกรณ์ผู้พิการ