มอบอุปกรณ์ผู้พิการให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 28 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลบ้านแม ส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยใต้ 21-00 โดยคุณชัยโรจน์. ตั้งจิตรเที่ยง

IMG 0383

IMG 0332

IMG 0327

IMG 0329

IMG 0331

IMG 0330

IMG 0335

IMG 0336

IMG 0337

IMG 0338

IMG 0339

IMG 0341

IMG 0343

IMG 0344

IMG 0346

IMG 0347

IMG 0348

IMG 0349

IMG 0350

IMG 0351

IMG 0352

IMG 0378

IMG 0379

IMG 0380

IMG 0387

IMG 0427

IMG 0428

IMG 0447

IMG 0448

 
You are here  : Home หนึ่งรถเข็น หนึ่งกำลังใจ แด่ผู้พิการและทุพพลภาพ โดยความร่วมมือระหว่าง หน่วยบรเทาสาธารณภัย ใต้ 21-00 และ เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์ผู้พิการให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส