รวมรูป มอบอุปกรณ์ผู้พิการให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 2018

IMG 2447

IMG 2450

IMG 2453

IMG 2454

S  11051195

S  11051196

S  11051197

S  11051198

S  11051229

S  11051230

S  11051231

 
You are here  : Home หนึ่งรถเข็น หนึ่งกำลังใจ แด่ผู้พิการและทุพพลภาพ โดยความร่วมมือระหว่าง หน่วยบรเทาสาธารณภัย ใต้ 21-00 และ เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมรูป มอบอุปกรณ์ผู้พิการให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 2018