มอบรถเข็นคนพิการ อบต ตาเนาะปูเต๊ะ จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่9.1.63 นายกอบต ตาเนาะปูเต๊ะ จ.ปัตตานี ทำเรื่องขอสนับสนุนรถเข็นคนพิการให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน 2 คันนั้น ทางหน่วยอนุมัติตามคำขอส่งมอบให้ทางขนส่งโดยทางหน่วยใต้21-00เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดและได้มอบหมายให้ นายกอบต เป็นผู้มอบแทนหน่วย นายกอบตตาเนาะปูเต๊ะได้รับและส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งส่งภาพถ่ายในขณะส่งมอบและหนังสือขอขอบคุณมายังหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยใต้21-00 เป็นที่เรียบร้อยจึงเเจ้งให้สมาชิกทราบ.

01

02

03

04

05

06

07

08

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 มอบรถเข็นคนพิการ อบต ตาเนาะปูเต๊ะ จ.ปัตตานี