แผนผังองค์กร PDF พิมพ์ อีเมล
____-22__21-00
นายสุรชัย  ตั้งจิตรเที่ยง (เฮียจั้ว)ผู้ก่อตั้งหน่วย บรรเทาสาธารณภัยสามแยก-วงเวียน22ฯ ใต้ 21-00
 
___21-01
นาย ชัยโรจน์ ตั้งจิตรเที่ยง
ใต้21-01
ประธานหน่วย
__21-03
น.ส. โสภีร์ วีรกรกอบกิจ
ใต้21-03
คณะกรรมการ เลขานุการ 
________21-04นาย เกื้อ จ้องกลาง
ใต้21-04
คณะกรรมการ 
___21-05นาย พิเชษฐ คงธนากร
ใต้21-05
คณะกรรมการ 
___21-06 นาย อภิรักษ์ น้อยคงดี
ใต้21-06
คณะกรรมการ
___21-07พ.อ. นันทบูล อินทภูติ
ใต้21-07
คณะกรรมการ 
_______21-08นาย สมัย ขันปรึกษา
ใต้21-08 
คณะกรรมการ 
__________21-10นาย รณยุทธ กุลพันธ์ 
ใต้21-10
หัวหน้าชุดกู้ภัยภายในอาคาร
 
________21-13นาย จักรฤษณ์ คงคำ 
ใต้21-13
ครูฝึกประจำหน่วย
_____21-20
นาย ประชารักษ์ วีรกรกอบกิจ 
ใต้21-20
หัวหน้ากำลังพล
___________21-23
นาย สุดใจ ล้วนศรี
ใต้21-23
รองหัวหน้ากำลังพล
______21-31
นายกรรณสูตร วิเชียรสรรค์ 
ใต้21-31
รองหัวหน้ากำลังพล
______21-35
นาย ทินกร ทองหมื่น
ใต้21-35
รองหัวหน้ากำลังพล
____21-40
นาย สุปัญญา อยู่โพธิ์
ใต้21-40
ฝ่ายกิจกรรม
_________21-46
นาย บุญช่วย จุมรัมย์
ใต้21-46
ฝ่ายกิจกรรม
 _____21-82
นาย วิโชติ เชษบ์รัมย์
ใต้21-82
ฝ่ายกิจกรรม

 

 


สมาชิกหน่วย

***คลิกที่รูป ในกรณีที่มองชื่อไม่ชัดเจน

cha1cha2cha3
 
You are here  : Home