ภาพกิจกรรมพิธีมอบรถเข็นให้กับผู้พิการในพื้นที่

อ.มายอ อ.กะพ้อ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

โดย ฉก.ปัตตานี ๒๕

251509

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ พันโท ประธาน ตลับทอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ๒๕ ตั้งอยู่ ณ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นผู้พิการให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอมายอ อำเภอกะพ้อ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี จำนวน ๙ คัน มาไม่ได้ ๑ คน โดยจัด ณ บก.ฉก.ปัตตานี ๒๕ มีผู้นำศาสนา,ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี จำนวน ๕๐ คน

image001

image014

image002

image018

image003

image012

image004

image005

15092
 
You are here  : Home โครงการหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้21-00 หนึ่งรถเข็น หนึ่งกำลังใจ แด่ผู้พิการและทุพพลภาพ