คุณแม่น้อย แก้วสืบ อายุ 84ปี ที่อยู่ ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีบุตรชายเป็นตัวแทนรับมอบ ใต้21-12 และ ใต้21-86 เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบ (9/4/54)

3

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 คุณแม่น้อย แก้วสืบ อายุ 84ปี ที่อยู่ ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีบุตรชายเป็นตัวแทนรับมอบ ใต้21-12 และ ใต้21-86 เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบ (9/4/54)