นาย บุญยัง ดารา โดยมีบุตรชายมารับแทน 114 หมู่1 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปลอง จ.เพชรบุรี และ ใต้21-170 เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย

4

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 นาย บุญยัง ดารา โดยมีบุตรชายมารับแทน 114 หมู่1 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปลอง จ.เพชรบุรี และ ใต้21-170 เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย