มอบให้แก่ พระครูปราโมทย์ธรรมโสภณ อายุ 80 ปี วัดลุ่มเจริญศรัทธา นาย พิชิต วัฒนโชติวงษ์ (ประธานหน่วยบรรเทาฯ ใต้30-00)เป็นตัวแทนรับมอบ นาย ชัยโรจน์ ตั้งจิตรเที่ยง (ประธานหน่วยบรรเทาฯ ใต้21-00 เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบ 7/5/2554

5

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 มอบให้แก่ พระครูปราโมทย์ธรรมโสภณ อายุ 80 ปี วัดลุ่มเจริญศรัทธา นาย พิชิต วัฒนโชติวงษ์ (ประธานหน่วยบรรเทาฯ ใต้30-00)เป็นตัวแทนรับมอบ นาย ชัยโรจน์ ตั้งจิตรเที่ยง (ประธานหน่วยบรรเทาฯ ใต้21-00 เป็นตัวแทนหน่วยส่งมอบ 7/5/2554