นาง สมจิตร เพชรโพธิ์ อายุ 62 ปี จังหวัด สุราษฎร์ธาณี โดย มี นายภูเบศวร์ มากบุญ เป็นตัวแทนรับมอบ(หลาน) นาย สมประสงค์ เป็นตัวแทน หน่วยส่งมอบ เป็นที่เรียบร้อย (ทราบข่าว จาก จ.ส.100) 9/5/54

6

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 นาง สมจิตร เพชรโพธิ์ อายุ 62 ปี จังหวัด สุราษฎร์ธาณี โดย มี นายภูเบศวร์ มากบุญ เป็นตัวแทนรับมอบ(หลาน) นาย สมประสงค์ เป็นตัวแทน หน่วยส่งมอบ เป็นที่เรียบร้อย (ทราบข่าว จาก จ.ส.100) 9/5/54