เด็กชาย เข็มภัทร มีแก้วน้อย อายุ 11 ปี พร้อมกับ คุณ ธานี มีแก้วน้อย (บิดา) ที่อยู่ ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยมี ใต้21-18 เป็นตัวแทน หน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย (ทราบข่าว จาก รายการ 99.5คลื่นสถานีจราจร เพื่อสังคม)11/5/2011

7

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 เด็กชาย เข็มภัทร มีแก้วน้อย อายุ 11 ปี พร้อมกับ คุณ ธานี มีแก้วน้อย (บิดา) ที่อยู่ ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยมี ใต้21-18 เป็นตัวแทน หน่วยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย (ทราบข่าว จาก รายการ 99.5คลื่นสถานีจราจร เพื่อสังคม)11/5/2011