คุณ แม่ หม่อน โปร่งจิตร โดย บุตรชาย คุณ วชิรวิชญ์ โปร่งจิตร เป็นผู้ขอให้กับมารดา 30 หมู่7 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ทางเราได้จัดส่งทาง พัสดุ เป็นที่เรียบร้อย รับทราบจากรายการ จ.ส.100 18/5/54

8

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 คุณ แม่ หม่อน โปร่งจิตร โดย บุตรชาย คุณ วชิรวิชญ์ โปร่งจิตร เป็นผู้ขอให้กับมารดา 30 หมู่7 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ทางเราได้จัดส่งทาง พัสดุ เป็นที่เรียบร้อย รับทราบจากรายการ จ.ส.100 18/5/54