นาง คัทริยา วิทยวงค์ อายุ73ปี เขต ป้อมปราบ กรุงเทพ โดยมี นาย ชุมพล บุญภักดี ลูกเขย เป็นตัวแทนรับมอบ รับทราบจาก รายการข่าว ช่อง3 3/6/54

9

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 นาง คัทริยา วิทยวงค์ อายุ73ปี เขต ป้อมปราบ กรุงเทพ โดยมี นาย ชุมพล บุญภักดี ลูกเขย เป็นตัวแทนรับมอบ รับทราบจาก รายการข่าว ช่อง3 3/6/54