ผู้ขอไม่สะดวกมารับด้วยตนเอง คุณ ทวี ชั่งเรือน ต.ห้วยชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ทางหน่วย ได้จัดส่งทางพัสดุ ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ทราบจากรายการข่าว ช่อง3 8/6/54)

13

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 ผู้ขอไม่สะดวกมารับด้วยตนเอง คุณ ทวี ชั่งเรือน ต.ห้วยชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ทางหน่วย ได้จัดส่งทางพัสดุ ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ทราบจากรายการข่าว ช่อง3 8/6/54)