ผู้ขอรับไม่สะดวกมารับด้วยตนเอง คุณ คลาย แก้วแกมเพชร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ทางหน่วยได้จัดส่งให้ทางพัสดุ เป็นที่เรียบร้อย(รับทราบ จากรายการข่าว ช่อง3)

14

 
You are here  : Home หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 21 - 00 ผู้ขอรับไม่สะดวกมารับด้วยตนเอง คุณ คลาย แก้วแกมเพชร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ทางหน่วยได้จัดส่งให้ทางพัสดุ เป็นที่เรียบร้อย(รับทราบ จากรายการข่าว ช่อง3)