หน่วยบรรเทาสาธารณะภัย ใต้ 21-00 - มอบรถเข็นผู้พิการ ให้กับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี25

ประธานหน่วยบรรเทาสาธารณภัยใต้21-00 พร้อมสมากชิกร่วมเป็นตัวแทน หน่วยฯ ส่งมอบรถเข็นผู้พิการ ให้กับ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี25 ตามที่ พันโท ประธาน ตลับทอง (ผู้บังคับบัญชาหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี25) ได้ทำเรื่องขอสนับสนุนรถเข็นผู้พิการ จาก"โครงการหน่วยบรรเทาสาธารณภัยใต้ 21-00 หนึ่งรถเข็นหนึ่งกำลังใจแด่ผู้พิการและทุพพลภาพ" เพื่อที่จะนำไปส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้พิการในพื้นที3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี ร้อยโท คำนวน เจริญ(สังกัดหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี25) เป็นตัวแทนรับมอบเป็นที่เรียบร้อย

DSCN1190
 
DSCN1189
 
DSCN1188
 
DSCN1187
 
DSCN1186
 
DSCN1184
 
DSCN1183
 
DSCN1182
 
DSCN1181
 
DSCN1180
 
DSCN1179
 
DSCN1178
 
DSCN1177
 
DSCN1176
 
DSCN1175
 
DSCN1174
 
DSCN1173
 
DSCN1172
 
DSCN1171
 
DSCN1170
 
DSCN1169
 
DSCN1168
 
 
 
 
Powered by Phoca Gallery
You are here  : Home ภาพ ว.4เหตุ มอบรถเข็นผู้พิการ ให้กับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี25