รวมภาพ - เหตุการณ์น้ำท่วม 54
มอบน้ำดื่ม1000ขวดให้กับเจ้าหน้าที่บ้านพักคนชราบางแค
ศาลายา-เลียบคลองมหาสวัสดิ์
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี 2554 "คลังน้ำดื่มแจกจ่ายประชาชน"
แจกของน้ำท่วม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ จังหวัด ปทุมธานี บริเวณ ชุมชนแฟตปลาทอง
แจกจ่ายสิ่งของบริจาคให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ณ.ที่หมู่บ้านเศษฐกิจ
ช่วยเหลือเหตุภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,วัด หทัยนเรศวร์
นิคมอุสาหกรรม นวนคร (2-11-54)
บริการพี่น้องประชาชน ถนน จรัญสนิทวงค์-แยกสะพานกรุงธน (29-10-54)
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ถ.พุทธมลฑล สาย3 (30-10-54)
น้ำท่วม ณ.สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ อ.ธัญบุรี จ.ประทุมธานี
ให้การบริการพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ถนน จรัญสนิทวงค์ และ เขตพื้นที่ บางกรวย
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ จ.ประทุมธานี
เหตุการณ์น้ำท่วม อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขต อ.บางประหัน,อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม
แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ณ.บ้านกลางแดด จ.นครสวรรค์
กิจกรรม แจกถุงยังชีพ อ.บางบาล จ.อยุธยา‏
 
 
 
Powered by Phoca Gallery
You are here  : Home เหตุการณ์น้ำท่วม 54