เทคนิคนักดับเพลิง - การอ่านควันไฟ พิมพ์

เทคนิคการอ่านควันไฟถือได้ว่าเป็นความรู้พื้นฐานของนักดับเพลิงอเมริกัน มีการศึกษาค้นคว้าและสั่งสมประสบการณ์กันมาตั้งแต่เมื่อสามสิบที่แล้ว แม้ว่านักดับเพลิงรุ่นใหม่บางคนจะเห็นว่าเป็นที่เรื่องล้าสมัยและไม่สามารถประเมินอัคคีภัยที่ให้ผลแน่นอนได้แต่การอ่านควันไฟก็ยังถือว่ามีความจำเป็นมากในหลายๆ กรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดเพลิงไหม้อาคารบ้านเรือนทั่วไปที่ไม่มีเรื่องสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องมากนักหัวหน้าหน่วยดับเพลิงจะสามารถคาดการณ์เพลิงไหม้ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง หรืออย่างน้อยที่สุด การอ่านควันไฟจะช่วยให้สามารถสั่งการในปฏิบัติการระงับเหตุได้ดีขึ้น

อ่านต่อด้านล่าง...