การดับไฟ แก๊สและน้ำมัน พิมพ์

1. ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟ

- องค์ประกอบของไฟ และการติดลุกไฟ

- เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ และหลักการดับไฟ

2. วิธีการดับไฟ แก๊สและน้ำมัน

- เทคนิคการดับไฟด้วยถังดับเพลิงมือถือ

- การดับไฟแก๊สและน้ำมัน

อ่านต่อด้านล่าง...