บทความ
ผู้สนับสนุน

รายชื่อผู้สนับสนุนช่วยเหลือเหตุอุทกภัยในปี2553

1) บริษัท สีเบเยอร์ จำกัด

2)โรงพยาบาลราษบูฎร์บูรณะ

3) บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด

4) บริษัท TAK จำกัด

5) บริษัท ถาวรมีดบล็อก จำกัด

6) หจก. ซี.เอ พลาสติคไทย จำกัด

อ่านเพิ่มเติม...
 
เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ PDF พิมพ์ อีเมล

          เครื่องดับเพลิงมีอยู่หลายชนิด ส่วนมากมีขนาดเล็ก สะดวกแก่การเคลื่อนย้าย และใช้ได้ผลดีกับเพลิงขนาดเล็ก ที่เพิ่งเริ่มเกิดเท่านั้น ผู้ใช้ต้องรู้จักเลือกเครื่องดับเพลิง ให้ถูกกับชนิดของเพลิง จึงจะสามารถดับได้ดี

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง Dry chemical (powder)

          เป็นเครื่องมือดับเพลิงที่ใช้ได้ผลรวดเร็วในการดับไฟเกือบทุกชนิด ในถังจะประกอบด้วยผงเคมีแห้งโซเดียมไบคาร์บอเนต และมีสารกันชื้น ผงเคมีนี้ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า จึงใช้ได้ดีกับเชื้องเพลิง ที่เป็นเพลิงไฟฟ้า ที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ ในถังจะประกอบด้วยผงเคมี ซึ่ง มีหลายชนิด หลายคุณภาพไว้ในถัง แล้วอัดแรงดันด้วยก๊าซไนโตรเจนเข้าไป เวลาใช้ ผงเคมีจะถูกดันออกไปคลุมไฟทำให้อับอากาศ ควรใช้ภายนอกอาคาร เพราะผงเคมีเป็นฝุ่นละอองฟุ้งกระจายทำให้เกิดความสกปรก และเป็นอุปสรรคในการเข้าผจญเพลิง อาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพง เสียหาย การตรวจสภาพควรตรวจทุกๆ 6 เดือน ใช้ดับไฟประเภท A , B และ C

อ่านเพิ่มเติม...
 
เทคนิคการดับไฟในอาคาร PDF พิมพ์ อีเมล

          เทคนิคการผจญเพลิงที่สำคัญที่สุดก็คือ การเข้าถึงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ได้เร็วที่สุด เพื่อช่วยผู้ที่อาจติดค้างอยู่ภายในอาคาร และป้องกันการติดต่อลุกลามให้ได้ผล
          เจ้าหน้าที่ดับเพลิงผู้ปฏิบัติ นอกจากจะเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติการเป็นนักผจญเพลิงที่ดีแล้ว ยังจะต้องรู้จักใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ประจำตัว ประจำรถ และอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ จากรถกู้ภัย พร้อมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และทางเคมีของสิ่งที่ไหม้นั้นๆ ด้วย
          เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้ประสบการณ์ และความร้ายแรงของเพลิงที่กำลังลุกไหม้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฉีดน้ำด้วยความดันเพียงเพื่อให้น้ำถึงไฟ และหรือ ในบางกรณี เพื่อใช้น้ำที่มีความดันสูงพังทำลาย หรือฉีดให้ทะลุเข้าไปถึงเนื้อของสิ่งที่ไหม้ให้กระเด็นออก

อ่านเพิ่มเติม...
 
คำแนะนำ 10 ประการ สำหรับการหนีเพลิงไหม้ PDF พิมพ์ อีเมล

สำหรับการหนีเพลิงไหม้ อาคารสูงคอนโดมีเนียม สำนักงานและโรงแรม

1.โดยปกติ อาคารสูง คอนโดมิเนียม โรงแรม ได้ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ ก่อนเข้าไปพักอาศัย หรือจองห้องพักโรงแรม ให้สอบถามว่ามีเครื่องป้องกันควันไฟ และอุปกรณ์น้ำฉีดอัตโนมัติ บนเพดานหรือไม่ เมื่อเข้าอยู่อาศัย ให้อ่านคำแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ และการหนีเพลิงไหม้

อ่านเพิ่มเติม...
 
เทคนิคนักดับเพลิง - การอ่านควันไฟ PDF พิมพ์ อีเมล

เทคนิคการอ่านควันไฟถือได้ว่าเป็นความรู้พื้นฐานของนักดับเพลิงอเมริกัน มีการศึกษาค้นคว้าและสั่งสมประสบการณ์กันมาตั้งแต่เมื่อสามสิบที่แล้ว แม้ว่านักดับเพลิงรุ่นใหม่บางคนจะเห็นว่าเป็นที่เรื่องล้าสมัยและไม่สามารถประเมินอัคคีภัยที่ให้ผลแน่นอนได้แต่การอ่านควันไฟก็ยังถือว่ามีความจำเป็นมากในหลายๆ กรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดเพลิงไหม้อาคารบ้านเรือนทั่วไปที่ไม่มีเรื่องสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องมากนักหัวหน้าหน่วยดับเพลิงจะสามารถคาดการณ์เพลิงไหม้ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง หรืออย่างน้อยที่สุด การอ่านควันไฟจะช่วยให้สามารถสั่งการในปฏิบัติการระงับเหตุได้ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
การดับไฟ แก๊สและน้ำมัน PDF พิมพ์ อีเมล

1. ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟ

- องค์ประกอบของไฟ และการติดลุกไฟ

- เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ และหลักการดับไฟ

2. วิธีการดับไฟ แก๊สและน้ำมัน

- เทคนิคการดับไฟด้วยถังดับเพลิงมือถือ

- การดับไฟแก๊สและน้ำมัน

อ่านเพิ่มเติม...
 


หน่วยบรรเทาสาธารณะภัย
ใต้ 21-00

100000

แผนผังองค์กร

ผู้สนับสนุน

spon1

beger

tawan1

ผู้สนับสนุนทั้งหมด

สาระน่ารู้

เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ

image001เครื่องดับเพลิงมีอยู่หลายชนิด ส่วนมากมีขนาดเล็ก สะดวกแก่การเคลื่อนย้าย และใช้ได้ผลดีกับเพลิงขนาดเล็ก ที่เพิ่งเริ่มเกิดเท่านั้น ผู้ใช้ต้องรู้จักเลือกเครื่องดับเพลิง ให้ถูกกับชนิดของเพลิง จึงจะสามารถดับได้ดี

 อ่านเพิ่มเติม...


เทคนิคการดับไฟในอาคาร

image001eเทคนิคการผจญเพลิงที่สำคัญที่สุดก็คือ การเข้าถึงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ได้เร็วที่สุด เพื่อช่วยผู้ที่อาจติดค้างอยู่ภายในอาคาร และป้องกันการติดต่อลุกลามให้ได้ผล
อ่านเพิ่มเติม...

You are here  : Home บทความ